Posadzki

Posadzki maszynowe cementowe

Nasza firma wykonuje cementowe posadzki maszynowe z wykorzystaniem mixokretów spalinowych. Maszyna przeznaczona jest do podawania suchego betonu (posadzki) oraz innych zapraw murarskich. Urządzenie wyposażono w samodzielny zbiornik mieszający oraz węże, dzięki którym materiał może być rozprowadzany na dowolnej przestrzeni. Konsystencja uzyskanej mieszanki umożliwia bardzo dokładne formowanie wylewek w poziomie, a różnego rodzaju spadki oraz uskoki, są wykonywane za pomocą różnic poziomów, wynikających z grubości zaplanowanych ostatecznych materiałów wykończeniowych.
Wylewka betonowa wymaga ułożenia hydroizolacji (czarna folia), termoizolacji (styropian), betonu metodą półsuchą (5-8cm). Poziomy wylewek wyznaczamy elektronicznie.

Wylewki betonowe na powierzchni wygładzamy zacieraczkami, co daje gładką i bardziej odporną na ścieranie warstwę wierzchnią podłoża. Zatarcie w ten sposób zapobiega wyłuskiwaniu się ziaren piasku i łuszczeniu się betonu oraz zwiększa wytrzymałość.
Technologia przez nas stosowana, przy tworzeniu wylewki mixokretem, pozwala na wykonanie bardzo dużej ilości pracy przy zapewnieniu wyższej jakości niż uzyskiwana podczas wykonywania wylewek w sposób tradycyjny. Jakość wykonania wylewki agregatem nie wymaga późniejszego stosowania mas wyrównawczych i wylewek samopoziomujących.

Posadzki maszynowe – płynna wylewka anhydrytowa

W przypadku ogrzewania podłogowego wylewka musi szybko i bezproblemowo przewodzić ciepło instalacji grzewczej. Wszystkie te parametry zapewniają płynne wylewki anhydrytowe wykonywane przez naszą firmę.

Płynna konsystencja, niewielka grubość płyty jastrychu oraz wysoki współczynnik przewodzenia ciepła powoduje, że płynne wylewki anhydrytowe AlphaFloor oferowane przez naszą firmę nagrzewają się ponad dwa razy szybciej w porównaniu z tradycyjnymi wylewkami cementowymi. Ze względu na niewielką bezwładność cieplną, posadzka bardzo szybko reaguje na zmiany temperatury zapewniając tym samym wysoki komfort użytkowania mieszkania.
Płynne wylewki anhydrytowe posiadają wysokie parametry wytrzymałościowe zarówno na ściskanie jak i na zginanie.
W wylewkach anhydrytowych AlphaFloor nie występuje skurcz podczas wiązania. W związku z powyższym w wylewkach tych nie powstają odkształcenia zwane „efektem miski”. Nie stosuje się również dodatkowego zbrojenia. Poza jastrychem grzewczym, wylewki anhydrytowe z reguły nie wymagają dylatowania powierzchni.
Samopoziomujące właściwości płynnych wylewek anhydrytowych zdecydowanie ułatwiają wykonanie równych, poziomych powierzchni.

Wylewki anhydrytowe już po dwóch dniach od wykonania można wietrzyć i wentylować. W przypadku jastrychu grzewczego, ogrzewanie podłogowe można uruchomić już po 7 dniach.
Cykl realizacji obiektów budowlanych w ostatnich latach uległ znacznemu skróceniu. Zarówno inwestor jak i wykonawca poszukuje technologii, która umożliwia osiągnięcie założonego celu przy jak najkrótszym czasie realizacji. Technologia wykonania wylewek anhydrytowych pozwala na wykonania bardzo dużych powierzchni w stosunkowo krótkim czasie.